Comitè electoral

Ja s’ha format el Comitè Electoral que vetllarà pel bon funcionament de la tercera Assemblea Ciutadana de Catalunya. Per a qualsevol consulta, la seva adreça de contacte és la següent: comite.electoral@catalunya.podemos.info
La seva presa de decisions serà per majoria, buscant sempre que sigui possible el consens. El seu funcionament serà conforme als estatuts i reglaments de Podemos, sent la seva composició i competències les que es detallen a continuació:

Composició:

1.- Una persona triada per l’actual equip tècnic de Podem Catalunya (Gestora) entre els membres voluntaris del mateix i que garanteixi la seva disponibilitat durant el procés: Araceli Viñes
2.- Una persona triada directament per la Comissió de Garanties Democràtiques de Catalunya: Jorge Romero Gil
3.- Una persona triada directament per la Secretaria d’Organització Estatal: María Graziano
4.- Una persona triada directament per l’Àrea d’Organització de Podem Catalunya: Marta Oliván
5.- Una persona triada directament per l’Àrea de Feminismes i LGTBI de Podem Catalunya: Elena Tarifa
6.- Dues persones dels Cercles Actius del territori, triades mitjançant sorteig: Juan Carlos Cazorro i Susana Sànchez Valverde

Aquestes 7 persones, que tindran veu i vot, acordaran les funcions de cadascuna d’elles (Presidència, Secretaria, etc.) sobre la base de criteris de coneixement i disponibilitat.

Els membres del Comitè Electoral podran ser candidats/as a primàries, però no podran deliberar ni prendre decisions sobre qüestions que els afectin personalment com a candidats/as. En aquests casos, el Comitè Electoral es reunirà, deliberarà i decidirà sobre la qüestió que afecti el membre del Comitè respecte a la seva candidatura sense la presència del mateix o la mateixa.

El comitè electoral s’ha completat amb un/a representant de cada candidatura. Aquests representants tindran veu però no vot:

Ana Caballero (A les Places Podem)

Cristina Morales (Amb tu, més Podem)

Cristina Fernández (Som Podem Catalunya)

Jordi Guillén (Entre Totes Podem)

Alfonso Moreno (Contigo Sí Se Puede)

Carolina Rodríguez (Podem amb més garanties)

María Martínez (Som Podem garanties)

Mario Martínez (En Catalunya Podemos)

Competències:

● Serà l’encarregat de resoldre els conflictes que puguin sorgir en primera instància, com per exemple els relatius al nom de les candidatures. Les llistes que vulguin presentar-se utilitzant un nom ja emprat per algun dels equips d’anteriors processos d’eleccions hauran de sol·licitar autorització expressa dels membres d’aquests equips. En cap cas els noms de les llistes podran atorgar-se la representació de tot un Cercle, atès que aquesta estructura ha de ser neutral en el procés. Per tant, el nom de les llistes no podrà incloure la paraula “Cercle” (ni en català ni en altres idiomes).
● Vetllarà pel bon funcionament del procés al seu territori, així com pel compliment del protocol de neutralitat.
● Comprovarà, en cas de conflicte, qualsevol dada relativa a l’aval de les candidatures concedit pels Cercles actius i els òrgans interns.
● Vigilarà el correcte funcionament de les taules de votació.
● Vetllarà perquè es compleixi el calendari electoral.
● Impulsarà espais i dinàmiques de participació, com a debats i trobades, per visibilitzar als/les diferents candidats/es i per fomentar la interlocució d’aquests/es amb la ciutadania, mantenint-los/es a tot moment en peu d’igualtat.

Totes les decisions del Comitè electoral seran recurribles davant la Comissió de Garanties Democràtiques competent que resoldrà les reclamacions en el termini de 48 hores o les arxivarà de manera sumaria.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.
Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies